Obsługa techniczna

W ramach obsługi technicznej obiektów prowadzimy usługi eksploatacyjne, konserwacyjne i remontowe. Gwarantujemy realizowanie zespołu działań technicznych zapewniających sprawność, niezawodność i długotrwałość funkcjonowania infrastruktury instalacyjnej, urządzeń i węzłów technologicznych oraz utrzymanie w stanie nie pogorszonym substancji budowlanej.

Kompleks deklarowanych działań technicznych obejmuje:

 • Obsługę instalacji teletechnicznych oraz systemów automatyki.
 • Obsługę instalacji i rozdzielni aparatury kontrolno - pomiarowej :
  • Systemów i urządzeń przeciwpożarowych.
  • Urządzeń zasilania gwarantowanego i zasilania awaryjnego.
  • Konserwację sieci, urządzeń odbiorczych, osprzętu i oświetlenia.
  • Pomiary rezystancji i izolacji obwodów elektrycznych, skuteczności zerowania.
 • Obsługę instalacji wodnokanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody i hydrantowych, a w tym :
  • Hydroforni, pompowni i węzłów cieplnych.
  • Sieci instalacyjnych i urządzeń odbiorczych.
  • Filtrów, osadników, odstojników i separatorów.
  • Urządzeń i układów pomiarowych.
 • Obsługę systemów wentylacji i klimatyzacji, w tym:
  • Czerpni powietrza urządzeń uzdatniających,
  • Central wentylacyjnych,
  • Agregatorów chłodniczych i pompowni.

Kontynuując przeglądanie tej witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie.